DECLARACIÓ

L'A.C.R. UTOPIA XXI va nàixer l'any 2004. És voluntat d'esta entitat cooperar amb altres grups republicans, sobiranistes valencians i d'esquerra, en la tasca de reflexió i formació, però també en l'acció política directa, en el camí cap a la recuperació de la Sobirania del Poble Valencià i la instauració de la República Valenciana. La promoció de la Llengua i la Cultura Valenciana són objecte principal també de l'acció de l'associació.

12.5.09

Cap al Socialisme

Intervenció de Joan S. Sorribes en l'Acte Anticapitalista del 9 de Maig a la Societat Coral el Micalet

Ens enganyen. Poseu la televisió, fullegeu qualsevol diari, clicleu en internet, i vos trobareu la CRISI pertot arreu. És el tema, el nus, la preocupació, l’alerta. Però pareu-vos a pensar un poc: de què ens parlen quan ens parlen de Crisi?

Fa poc més d’un any el paradigma del Sistema saltà pels aires. La debacle financera de Wall Street, el centre econòmic de l’Imperi, va fer que saltara el dogma de fe que s’havia mantingut des de després de la II Guerra Mondial, el mercat sense restriccions ni massa regulacions i controlat des de fora de tota instància democràtica i, per tant, elegible, un dogma aplicat fins les seues últimes conseqüències des de la dècada dels 70 ençà.

Senzillament eixe dogma de fe s’entopetà amb la crua realitat de les coses i com qualsevol altre sistema piramidal, arribà al punt màxim de saturació, el punt de no retorn a partir del qual s’enfondra tota piràmide.

El sistema funciona sobre la base dels crèdits. O dit d’una altra manera, funciona “creant” diners des del no res. És absurd, però és així: darrere dels diners hui només n’hi ha paper, apunts comptables, res més, ni or, ni béns productius, ni tan sols coneixements mesurables, res de res: pur control dels fluxos financers i dels ressorts de poder real... Posaré un exemple.

Si qualsevol de vosaltres ha comprat una vivenda, ja ho haurà comprovat: el seu preu no és allò que ha costat de produir -la suma de la matèria, l’energia, el treball i el coneixement-, sinó allò que un conjunt de factors controlats per molt poca gent marca com a valor, i de manera molt especial això ho fan els bancs, el sistema financer privat i global, que és qui “crea” el valor en concedir el prèstec per a comprar.

Ben poca cosa importa la vivenda com a bé de primera necessitat, com a dret garantit per la Declaració Internacional dels Drets Humans, ben poc importa què ha costat realment de produir, o si realment era necessari destruir tota la costa, tot el territori, per omplir-la d’edificis, d’urbanitzacions i de camps de golf, o si després de tot ens trobem més de 60.000 vivendes buides en esta mateixa ciutat, o ens trobem centenars de milers de valencians als qui els és impossible accedir a la compra d’una vivenda digna…, res importa, tret del valor “creat” pel banc en concedir el crèdit, és a dir, els diners “creats”.

I també importa un segon factor: la sensació, també “creada” als ciutadans, a tots nosaltres, de què som propietaris d’alguna cosa, de què tenim alguna cosa a perdre, és a dir: haver implicat en esta espiral d’especulacio i d’embrutiment a àmplies capes de la població. Òbviament, àmplies capes de les regions desenvolupades del planeta...

Tot plegat dos miratges, dos mentides, dos falsejaments:

No es pot mantindre un sistema que té per condició sine qua non el creixement continuat i indefinit, perquè si el creixement no és continu no es poden retornar els crèdits.

Si no se creix contínuament, com qualsevol altra piràmide financera el sistema fa fallida i acaba per esfondrar-se, com una bombolla més acaba per explotar i buidar-se. Esta és la primera mentida, el primer miratge.

El segon miratge és que tampoc cap de nosaltres som propietaris de res, tret d’un enorme deute contragut amb els únics que sí són propietaris real: els bancs i les grans corporacions. Eixa il·lusió és el segon engany.

És impossible un sistema en el qual el Banc Central Europeu o la Reserva Federal Nord-Americana, presten (és a dir, creen) diners al Banc Santander o la JP Morgan Bank, posem per cas, a un determinat interés. Estos al seu torn presten (tornen a crear més diners) a la Freddie i la Fannie Mac o a Sacyr Vallerhermoso, a un interés encara major. Estes últimes corporacions al seu torn invertixen a través de multinacionals com la General Motors o Repsol-YPF, mitjançant crèdits amb un interés molt més gran…, i al final d’esta cadena tenim que només se poden retornar els crèdits i els interessos si es manté el creixement, si la bola roda, és a dir si les empreses cotitzen i adquirixen major valor en Wall Street o en la Borsa de Madrid.

Sabeu que vol dir això últim?


Vol dir “socialitzar” el retorn dels crèdits i els interessos, socialitzar la piràmide de deute, perquè al capdavall qui compra i ven en les borses del món som tots, tots nosaltres, perquè tots tenim els nostres recursos (les nòmines, els estalvis, les pensions, els diners públics…) segrestats en els bancs i en les caixes, i eixos recursos són els que conformen els fons d’inversió i altres instruments financers que paguem tots, però que només controlen uns pocs.

Bé, doncs. Esta és la “seua” crisi. Esta és la crisi de la que ells ens parlen. La que els preocupa a ells.

I les “seues” solucions a la “seua” crisi és “socialitzar” les pèrdues, fer-nos pagar a tots el que ells han causat: invertir els recursos públics en “retornar-los” el crèdit, precaritzar més el treball, rebaixar els salaris i les pensions en termes reals, bandejar els drets conquistats per generacions de treballadors, disminuir l’estat del benestar, arrasar les llibertats, destruïr els ecosistemes, deprededar els recursos i el planeta, llaminar les sobiranies i els autogoverns dels pobles i nacions, allunyar tot poder real dels àmbits comunitaris i de la decisió democràtica… Tot plegat: mantindre els “puns de decisió” fora de tot control democràtic, públic, transparent, elegible…, els autèntics poders del sistema ni estan elegits ni es poden controlar democràticament.

I si la “seua” crisi ens interessa és perquè les seues conseqüències, acabat el miratge i l’engany, ens arriben dolorosament en forma de més de mig milió de desocupats en el País Valencià, d’un milió de valencians i valencianes vivint per baix del llindar de la pobresa, de quasi quatre milions de valencians més amb un deute familiar superior als seus ingressos, de menjadors socials perquè la gent no arriba a final de mes, d’un 70% de contractes laborals en precari…

Les conseqüències de la “seua” crisi ens arriba en forma d’un teixit industrial destruït, d’una agricultura destruïda, d’una condemna a ser una mera colonia estival per a madrilenys en vacances i anglesos jubilats per tot futur econòmic, d’un territori destrossat, incomunicat, mirant d’esquenes a Europa, de milers de barracons usats com escoles, de la degradació del sistema sanitari bàsic, de la dependència energètica, alimentària, tecnològica…, podem fer una llista interminable de les conseqüències de la “seua” crisi sobre nosaltres.

He començat parlant de la impossibilitat del paradigma del Capitalisme. Però quin és eixe paradigma, que fa poc més d’un any està obertament qüestionat? Doncs, és l’acumulació del màxim de capital possible en el mínim de temps possible i en mans d’una cada vegada més restringida i global elit oligàrquica.

Això ho fan mitjançant l’apropiació de la diferència que hi ha entre allò que costa produir i allò que s’obté amb la producció, és a dir, mitjançant l’expropiació de la plusvalua als seus generadors reals, als qui treballen i a la Humanitat sencera a qui pertanyen col·lectivament els recursos del planeta. És a dir: la rapinya, la depredació i l’egoisme com a motors de l’activitat humana. En defintiva l’acumulació de poder.

Això és el Capitalisme (deixe'm el nom, malgrat les profundes diferències del Sistema de producció hegemònic de hui respecte de les descripcions clàssiques).


I la impossibilitat d’eixe paradigma és la crisi de la que ells no parlen: és l’altra crisi.

Realment hi ha una altra crisi. Esta altra crisi és la que afecta a la meitat de la població del planeta, que en ple segle XXI mor per fam i per desnutrició, per malalties que tenen cura, per set, per la falta de recursos bàsics per a la subsistència, sense dret a la sanitat, a l’educació, al futur, que viu fins a morir les conseqüències derivades de les guerres, pels conflictes i per la repressió d’estats, de mafies i de corporacions, que tenen per origen el control de les matèries primes que hi ha als seus països.

I esta crisi, l’altra crisi, la crisi que volen que passe inadvertida, invisible, de la que no parlen sinó forçadament, no és d’ara, és la forma de viure normal i qüotidiana, des de sempre, de la meitat de la Humanitat, a la que el sistema Capitalista condemna.

La forma de viure o de morir. Perquè com deia el poeta, n’hi ha moltes formes de matar.

El capitalisme no està fet per a repartir equitativament i amb justícia i amb sostenibilitat allò que es produix, sinó per a magnificar els beneficis i per al sistema tota la resta, ja ho sabeu, són “danys colaterals”, percentatges estadístics…

Però, i nosaltres?

Els valencians vivim baix l’esclavatge neocolonial de l’Estat espanyol, d’Espanya, de la indivisible coronada per la dinastia dels Borbons “por justo derecho de conquista”.

Els països que es varen independitzar d’eixa Espanya colonial vella, com els d’Amèrica Llatina, hui patixen el seu jou imperialista a través de la rapinya econòmica fonamentalment, i els països que no hem aconseguir tindre estats independents (bascos, gallecs, catalans, andalusos, valencians, canaris o aragonesos…), a més de la rapinya econòmica, patim l’arrasament polític de la nostres sobiranies i, per tant, dels instruments imprescincibles per a decidir i contruir la societat que volem.

L’Estat espanyol és un dels vint-i-cinc estats-centinel·les de l’Imperi, que no cal dir-ho, en blanc o negre, hui encapçalen els Estats Units, i que junt a una dotzena d’organismes globals (com ara el Fons Monetari Internacional, el Banc Mondial, la Reserva Federal Nord-Americana, el Banc Central Europeu, etcètera), mai no elegits democràticament ni controlables pels ciutadans, són la cim de la piràmide.

Una dotzena d’organismes globals, vint-i-cinc estats, un centenar de grans corporacions globals, uns milers de grups de pressió a l’ombra, de fundacions, de think-thanks, i uns cinc milions de nuclis familiars totpoderosos…Estos són els enemics de la Humanitat, els enemics dels Pobles Treballadors, els enemics de les nacions lliures, el nucli de ferro del sistema. El capitalisme amb noms i cognoms. I al seu servei hi ha un exèrcit de mercenaris, de lacais i de cipais, que van conformant la cara i la creu de la mateixa moneda en cada àmbit de la vida social.

I arribats ací, tenim un dilema per davant: la “seua” crisi, d’una o altra manera, la solucionaran, tard o d’hora, i ho faran posant-nos a tots un jou encara més pesat i més dur de suportar, fent-nos pagar fins l’última gota de suor i de sang, i si encara no és prou, soltant de nou els quatre genets de l’Apocal·lipsi: la guerra, la fam, la malaltia i la tirania. Les seues solucions van dirigides a perpetuar-se, a perpetuar el Sistema.

L’altra possibilitat del dilema és assenyalar-los a ells clarament com a responsables de la “seua” crisi, però també i sobretot de l’altra crisi que hem parlat, anar més enlla de la rebel·lió per a fomentar la revolta i proposar la construcció d’un altre món, d’una altra societat, d’un món en què el criteri siga “A cadascú segons les seues necessitats, i de cadascú segons les seues capacitats”.

És a dir, buscar no la solució a la “seua” crisi sinó la superació de la vertadera crisi, la superació del seu sistema, plantar-nos i dir-los clarament: “Socialisme o Barbàrie” i elegir: Socialisme.

I no podem fer això, sinó apostem per construir una república global on cap ciutadà no haja de demanar permís per a viure.

Nosaltres els valencians, hem de ser part de la solució i no del problema, la millor i més profunda solidaritat amb tots els Pobles Treballadors del món que podem aportar és precíament construir el nostre propi futur, un futur on els valencians i valencianes de forma sobirana ens constituïm en República Valenciana per a construir la nostra Arcàdia, la nostra utopia, per a construir el Socialisme, un Socialisme del segle XXI.

Vos convidem a tots i a totes a participar amb nosaltres, amb molts altres companys i companyes, d’un clam a favor del futur, a favor de la justícia i de la llibertat.

10.5.09

Mare dels Desamparats

Article d'opinió de Joan S. Sorribes

Li dec a la Gepereduta dues espelmes des de fa massa anys. Espere que amb estes línies el meu deute sinó saldat, quede almenys disminuit en la mateixa proporció que s’acreix la meua devoció, no cal dir-ho: laica, per la nostra patrona, per la mare de Déu dels Desamparats.
Els valencians som gent de carrer. Demostrem els nostres amors, i també els nostres odis, més en les places que no portes endins de la casa. La nostra pàtria està feta de carrers, de places, de cantons, i això ens dota d’un imaginari col·lectiu ric i ple de matissos, colorista i d’expressió sorollosa i emotiva. És el cas de l’amor que els valencians, amb independència de la fe o la laïcitat, professem a la nostra patrona, que imaginem encorbada i generosament entregada a la protecció dels més desafavorits, dels més necessitats. Si València és la Pàtria nostra, en la mare de Déu dels Desamparats se simbolitza la “màtria”, i amb tot de colors i sorollosament milers de valencians ho manifesten cada any, com en el dia de hui, carregant la imatge guardada en la Basílica i entre llàgrimes, emocionades paraules, i demostracions d’afecte, fan passetjar la Geperudeta pels carrers, sense oblidar que a la “mare” sempre hi ha alguna cosa a demanar-li.
No són poques les coses que en un dia com hui s’encomanen a la mare dels Desamparats: amb 500.000 desocupats, més d’un milió de pobres i un 70% de treballadors en precari, posem per cas, la llista de drames humans valencians i, per tant, de demandes és pot fer tan extensa com per avorrir la més faenera de les verges.
Amb 10.000 clavells, confeccionant el tradicional tapís en la façana de la Basílica, s’ha retut homenatge hui a la Patrona. I el tapís, realitzat pel mestre Galbis, enguany prenia com a motiu un quadre Joaquim Sorolla, “El pare Jofré defensant un boig”, quan es complixen els 600 anys que aquell religiós valencià creara el primer hospital psiquiàtric del món a València. La memòria d’una acció històrica tan encomiable i compromesa com la que féu el pare Jofré, contrasta hui especialment amb l’obra dels prohoms que governen en la Generalitat Valenciana que, gent de poca fe i encara menys memòria, tenen paralitzada, per exemple, una llei de dependència que hauria de protegir els més desafavorits dels valencians, però que es van morint un darrere d’un altre -i ja van més de 6.000- sense que les ajudes arriben perquè el govern de Camps bloqueja l’aplicació de la llei.
Raons, ja ho veieu, no falten per aclamar-se a la mare, a la Geperudeta, a la dels Desamparats… I com no pot ser d’altra manera, a la nostra patrona ens aclamem els valencians, creients o no, amb l’emotivitat i la força del cant d’Albaes:

Donan’ns força i valentia
mare dels Desamparats
patrona dels valencians
per tirar de casa nostra
lladres, bords i criminals
per guanyar la llibertat!

4.5.09

La clau és la ruptura democràtica

Article d'opinió de Joan S. Sorribes

En breu estarem de campanya electoral, en pocs mesos els escons d'un Parlament Europeu allunyat d'una veritable construcció europea tornaran a ser objecte de desig, de vegades aspiració legítima dels pobles, de vegades mercadeig dels lacais del Sistema. Nosaltres a la nostra, estarem en campanya, tant els qui presenten llistes com els qui hagen quedat exclosos per l'ús dels innombrables mecanismes de què disposa l'Estat espanyol per a impedir qualsevol dissidència i mantenir-nos emmordassats.

Ja que estarem en campanya en unes setmanes, val la pena hui reflexionar sobre dues qüestions centrals que tenim plantejades els dissidents diversos. Una és sobre qui es presenta i què representa, més enllà de la sopa de lletres de la multitud de candidatures. L'altra, és el moll dels ossos de la qual la primera és reflex, a pesar que s'obstinen en ocultar-lo a la ciutadania els poders establits tots: cap a on ens encaminem els qui, després de les eleccions, tornarem a estar en els marges, els perifèrics, els dissidents, els emmordassats…

Anem amb la primera. Mireu les candidatures, feu-los un cop d'ull i feu un primer intent de classificar-les pel que de realment diferent tenen i proposen. Trobareu tres grans blocs.

El primer ho formen un conjunt de llistes diferents, multicolors, monotemàtiques, pintoresques en ocasions, amagatalls de l’ultradreta en unes altres, darrere de les quals s'amaga no poques vegades el desig de grups per fer-se amb el cens electoral, en unes altres l'accés a mitjans de comunicació perquè atenguen una reivindicació concreta o mantenir alguna nostàlgia o fins i tot algun sagrament, i encara algunes altres raons menys evidents. Totes aquestes llistes tenen en comú no danyar per res l'ordre establit, mancar d'una proposta política susceptible de ser percebuda per l'electorat com global i d'interès general, ser la quota de “raresa” admissible dins del sistema, i, vulguen-lo o no els seus promotors, contribueixen a disgregar vot “problemàtic” i augmentar el grau de confusió convenient als de dalt. Bé, he començat per aquest bloc de llistes, ja que per obvi és fàcilment identificable i tampoc ve al cas donar més raons sobre el seu significat.

El segon bloc ho formen les llistes que presenten els partits i coalicions que volen “gestionar” el sistema. Se'ls distingeix també amb facilitat, encara que menys: el denominador comú és que tots ells es mantenen en aqueix prodigiós pacte pel qual fa més de tres dècades una dictadura es va tornar monarquia parlamentària per exprés desig del dictador i ací pau i allà glòria: la Constitució espanyola del 78. Per descomptat, formen aquest bloc, de forma molt rellevant, els dos grans, el PP i el PSOE, però no solament ells, ni de lluny…

Al costat dels dos grans no és difícil identificar a aqueixa multitud de “menuts gestors”, de tots aquells que es postulen per a ser tercers en discòrdia (o en consens amb algun dels grans o amb ambdós, si convé). Entre aquests “nans” els hi ha que ho són per vocació i els hi ha que ho són per rendició. El primer dels nans és IU, sens dubte, fins a ahir encara constitucionalista i hui declaradament partiàaria d'una III República espanyola, que vindria a ser el relleu a l'actual monarquia borbònica, sense que es toque, això mai, el que és veritablement important per a “ells”: Espanya. I Espanya, ja ho sabem tots a força de donar-nos amb el garrot si altra cosa pensem, és una i indivisible. Són les cares i les creus d'una sola moneda, falsa com aquella de fusta que cantava la vella cobla, la què caiga com caiga igual dóna que dóna igual: la dels de dalt, la d'ells.

Al costat d'aquests ja esmentats estan a més els PNB, les CIU, les ERC, els BNG, els BLOC, els PA, les CC…, expressions d'aqueixa propensió a la cessió i l'abandó, barrejada amb aspiracions a succeir, si per sort en alguna porció, als grans gestors, o com mínim créixer i compartir, escó amb escó, despatx amb despatx, les engrunes que els dos grans es presten a deixar en almoina a aquests “còmplices” necessaris. Que em perdonen els militants honrats, molts, estic segur, de l'esquerra i el sobiranisme dels Pobles en aquestes formacions: però les seues dirigències no deixen massa lloc al dubte i com a proves als fets em remet.

Com dic, en aquest bloc de llistes trobarem tots aquells que fan de la continuïtat del sistema el seu primer compromís ciutadà, i això amb independència que es postulen a ells mateixos com a pilars d'aqueix sistema o que proclamen amb la boca menuda propostes que només en la lletra, mai en els actes (molt menys quan les seues mans toquen “poder” o “poderets”), transcendeixen de vegades els límits del marc jurídic-polític establit. Que ningú els confonga amb aqueixos radicals de l'extrem, alerten abans que ningú els pregunte, que el seu és “el que siga” “però ben entés” i de “gent d'ordre”.

I ens queda un tercer bloc de candidatures. Són aqueix grapat de llistes que, formades per gents de molt diferent procedència militant, tenen en comú el qüestionament radical de l’statuts quo i que aposten per una veritable ruptura democràtica, aquella que mai es va fer per a enfonsar la dictadura franquista, i que, en la seua absència, va esdevenir continuïtat en forma de monarquia borbònica, d'Espanya una, de dèficits democràtics clamorosos, de capitalisme en la seua pitjor versió, de degradació i corrupció…, són aqueix grapat de llistes que aposten per un procés rupturista que comence en les entranyes de cada poble, partint de la sobirania de cadascun dels pobles que hui viuen sota el jou de l'Estat espanyol, que atenga els interessos i necessitats dels de baix, dels Pobles Treballadors, que responga a conquistar noves quotes de llibertat i de drets democràtics per a tots els ciutadans i ciutadanes, que adquirisca el compromís d'obrir la porta, almenys això, a una transformació social real, que prenga en les seues mans el testimoni de la regeneració per a fer possible una societat més lliure i més justa…, en aqueix bloc cap sumar aquelles altres llistes que la repressió del sistema, exercida d'una manera o altra, ha deixat en la cuneta, i aqueixa altra llista inevitable i invisible injustament que forma bona part de l'abstenció, del vot en blanc i del vot nul.

Ja hem respost així a la primera de les qüestions. Ens queda la segona, que serà breu, concisa, quasi lapidària. Doncs bé, la segona qüestió de tan senzilla no sempre és aparent. No hi ha més camí que marcar la ratlla: a un costat els qui cerquem la ruptura democràtica, sense prejutjar els escenaris futurs, assumint la legitimitat dels diferents projectes que puguen oferir-se en un marc diferent, radicalment democràtic , assumint la diversitat de corrents ideològics i polítiques que puguen donar-se, assumint els diferents marcs de sobirania que hauran de tenir garantits els seus drets a decidir i autodeterminar-se; a un costat els qui fem de la sobirania dels nostres respectius pobles i de la defensa de les necessitats populars, els primers principis d'acció política. I a l'altre costat, ells.

Aqueixa ratlla ha de ser marcada, i després de fer-lo posar obstinació en dues tasques imprescindibles: cercar la unitat en l'acció de tots els qui queden a aquest costat de la ratlla, d'una banda, i tenir una proposta prou oberta i clara perquè puguen sumar-se amplis sectors de cada Poble, àmplies capes de ciutadans decidits a exercir per fi com a tals i no seguir vivint com mers súbdits, d'altra banda. Per a açò, hauríem de deixar arrere el sectarisme i el dogmatisme, i ser capaços d'anar mes allà de la critica a l'existent per a proposar almenys un esbós de com volem i proposem que siga el futur, de com entenem ha de produir-se aqueixa necessària ruptura democràtica.

Hem de reconèixer tots que a data de hui no hem estat molt fins en aquestes últimes tasques. Després de les eleccions europees aqueixa ha de ser una de la tasques prioritàries des de la diversitat que formem. Però potser ara, hui mateix, a pocs dies de complir-se els terminis per a presentar candidatures, quan encara no estem en campanya oberta, encara siga el moment de donar un pas manut que prepare el futur, el pas de garantir entre tots que ningú calle a ningú dels nostres, que ningú puga silenciar a cap dels qui estem a aquest costat de la ratlla: al costat dels nostres pobles, per la seua sobirania, per la llibertat.