DECLARACIÓ

L'A.C.R. UTOPIA XXI va nàixer l'any 2004. És voluntat d'esta entitat cooperar amb altres grups republicans, sobiranistes valencians i d'esquerra, en la tasca de reflexió i formació, però també en l'acció política directa, en el camí cap a la recuperació de la Sobirania del Poble Valencià i la instauració de la República Valenciana. La promoció de la Llengua i la Cultura Valenciana són objecte principal també de l'acció de l'associació.

6.2.08

Nota Editorial davant les eleccions de març de 2008

Asumirás la veu d’un poble...” (Vicent Andrés Estellés)

Si no fem l’impossible, haurem d’afrontar l’inconcebible” (Murray Bookchin)

La tradició dels oprimits ens ensenya que l’estat d’exccepcio en el qual vivim és la regla” (Walter Benjamín)


Tenim dret a existir, tenim dret a viure, tenim dret a decidir…

Vivim una situació d’emergència global, planetària. En les pròximes dècades la Humanitat es juga no sols la seua pervivència com a espècie i organització social, sinó en molta mesura la mateixa vida del planeta tal i com la coneixem. El capitalisme salvatge, l’imperialisme global, allò que anomenem “el sistema” ens ha aconduït a un cul de sac.

La crisi global en la qual vivim ens afecta a tots i en tots i cadascun dels àmbits de la nostra existencia: el benestar, la justícia social, la democràcia, la diversitat cultural, les llibertats individuals i col·lectives…, totes les conquistes positives de la societat humana estan hui amenaçades per un ordre depredador que ens duu a la destrucció. Un ordre que sobreviu amb el control social i la repressió, amb la uniformització i la violencia, amb l’increment de les desigualtats i les imposicions, amb el segrest dels controls democràtics i l’expansió dels models autoritaris…

Hui no sols podem dir que un altre món és posible, també podem constatar que només un altre món és possible, i el podem construir només amb una mirada global i una acció local.

Un nou camí per a un nou horitzó: la sobirania política

Els valencians formem una societat que no té les claus de la seua pròpia casa en les seues mans. Els valencians hui tenim segrestada la nostra pròpia voluntat ciutadana, sotmesa a l’Estat espanyol, sotmesa als mateixos poders que representen el sistema depredador. Recuperar les claus de la nostra casa nacional valenciana, les claus de la nostra sobirania, dipositar-les en les mans dels ciutadans i ciutadanes valencians és la condició primera, indefugible i inajornable, per constribuir com a poble a la construcció d’un altre món.

Els ciutadans, el centre de tota acció política: la república

La nostra idea de l’administració i la Res Pública és que ha d’estar al servei de cada ciutadà i ciudadana, i sotmés en tota la seua extensió a la voluntad ciutadana. Són els ciutadans, individualment i col·lectivament, el centre de tot allò públic i els subjectes dels drets universalment reconeguts. D’altra banda, pensem que la llibertat i el progrés humà no poden ser considerades de forma parcial, no hi ha possibilitat de llibertat i progrés individual sense llibertat i progrés per als pobles i societats que es conformen des de la plena voluntarietat i conciència.

Una societat i una economia des de l’ecologia, la justícia social i la democràcia

La nostra idea de l’economia i de l’organització social és que ha de servir a la consecució d’un ideal de justícia social, de llibertats i de progrés per a les persones, per tant la democràcia i el bé col·lectiu ha d’arribar també a estos àmbits; la societat humana és un conjunt d’ecosistemes que han d’estar plenament integrats i equilibrats amb l’ecosistema global. La pervivència de la diferència, de la diversistat i d’allò menut i local és la única garantia de supervivencia d’allò global.

Davant les propostes rupturistes que signifiquen necessàriament encetar un camí en la política que faça possible un nou horitzó, els lacais del sistema diran: això és un imposible…, o encara més, afirmaran que tot plegat conduix a una catàstrofe social…, vos convidem a fer-vos dos preguntes només: I per què no és possible? Hi ha res més catastròfic hui que l’actual estat de coses, este permanent estat d’excepció en què ens fan viure?

Tenim dret a existir, tenim dret a viure, tenim dret a decidir: un altre món és posible, és necessari.

Per això, els sotasignants donem suport en les pròximes eleccions a les Corts espanyoles de marc a les candidatures de la coalició Per la República Valenciana.

Joan Vicent Cuenca, Joan S. Sorribes, Carme Equiza, Alfons Pelayo, Joan Josep S. Hervàs, Paco López, Miguel Mas, Vicent Sorribes, Maria Josep Alfonso, Ramiro Pèrez, Hèctor Martínez, Isabel Dasí, Núria Ruíz, Javier Gimeno… i la resta de membres del Col·lectiu UTOPIA XXIwww.utopiaxxi.org.